Zapytanie ofertowe – Zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla 44 osób

Lis
2014
06

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na Zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla 44 osób w restauracji na terenie Pabianic w atmosferze świątecznej.

Termin wykonania zamówienia: 8 grudnia 2014

Kryterium wyboru oferty: Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

  1. Ofertę należy złożyć na Załączniku Nr 1 do dnia 24 listopada 2014 roku, do godziny 15:00
  2. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach 95-200, ul. Torowa 21, pok. 22
  3. Przesłać pocztą na w/w adres.
  4. Drogą elektroniczną na adres e-maila: gops@pabianice.gmina.pl
  5. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: Kolacja wigilijna.
  6. Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia zostanie umieszczony 26 listopada 2014 roku na stronie internetowej WWW.gops.pabianice.gmina.pl

Pełna treść zapytania wraz z formularzem ofertowym w załączeniu: