Wigilia uczestników projektu Droga do aktywności zawodowej.

Gru
2014
28

Opublikowany przez:

Beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w grudniu zakończyli udział w projekcie. Ostatnim elementem działań o charakterze środowiskowym był udział w spotkaniu wigilijnym podsumowującym projekt. Kolacja została zorganizowana dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodzin. Odbyła się w Restauracji „Salem” w Pabianicach. Beneficjenci projektu oraz ich dzieci otrzymali prezenty okolicznościowe.

Uczestnicy projektu zrealizowali wszystkie działania w ramach projektu, mieli możliwość podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.