Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego: Kurs – Manicure i stylizacja paznokci metodą żelową i akrylową z elementami zdobienia

Maj
2014
28

Opublikowany przez:

 W celu udzielenia zamówienia: Kurs – Manicure i stylizacja paznokci metodą żelową i akrylową z elementami zdobienia dla 1 osoby przeprowadzono zapytanie ofertowe.

W dniu 18.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

W terminie do dnia 26 maja 2014 roku do godziny 15:00 przedstawiono poniższe oferty:

 1. Edukacyjna – Szansa „AZIRO” Luiza Włoch
  Ul. Lipowa 48, 90-629 Łódź 1.000,00 zł.
 2. Referte – Szkolenia i doradztwo, Łukasz Wiaderny
  Ul. Odolanowska 8 c/26,91-008 Łódź 2.050,00 zł.
 3. ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel
  Ul. Cygana 4,45-131 Opole 1.150,00 zł.
 4. Centrum Edukacji „Oświata”
  Ul. Słowackiego 22, 97-300 Piotrków Trybunalski 1.050,00 zł.
 5. Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.
  Ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice 2.200,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Edukacyjna – Szansa AZIRO Luiza Włoch, ul. Lipowa 48, 90-629 Łódź
Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę, która spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Pełna treść protokołu w załączeniu: