Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego dotyczącej realizacji zadania: Zajęcia z doradztwa zawodowego

W dniu 21.03.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego. || więcej…

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów dla 13 osób w ramach projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Termin wykonania zamówienia: 28 – 30 maja 2014 roku

Kryterium wyboru stanowi: cena || więcej…

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje o zmianie wyboru specjalisty terapii uzależnień ze względów niezależnych od Ośrodka. Stanowisko obejmie Pani Izabela Ściborska, która złożyła ofertę ocenioną jako drugą pod względem spełnienia kryteriów.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie zajęć z doradztwa zawodowego

Termin wykonania zamówienia: 22 kwietnia do 6 maja 2014 roku.

Kryterium wyboru stanowi: cena || więcej…

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w ramach zaproszenia do współpracy na stanowisku specjalista terapii uzależnień/instruktor terapii uzależnień, wybrano ofertę p. Kamili Bober –Drużbickiej.

Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

Jednocześnie informujemy, że odrzucono jedną ofertę ze względu na niezakończony proces certyfikowania.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach od stycznia do grudnia 2014 r. kontynuuje projekt „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych poprzez:

  • usługi wspierające doradcy zawodowego
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • sfinansowanie kursów zawodowych.

Nabór do udziału w projekcie prowadzą pracownicy socjalni: Beata Stachura i Bożena Ziółkowska w siedzibie GOPS w Pabianicach pok. 22, tel. 668 374 148.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pabianice na rok 2014 r. będzie realizował zadania profilaktyczne w ramach, których poszukuje:

Specjalista terapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień || więcej…

Opublikowany przez:

Ostatnim działaniem w ramach projektu „Droga do aktywności zawodowej” w 2013r. był wyjazd beneficjentów wraz z osobami towarzyszącymi do teatru. Uczestnicy mieli zapewniony transport oraz bilet wstępu na spektakl Boeing, Boeing w Teatrze Powszechnym w Łodzi.

Wigilia 2013

Gru
2013
20

Opublikowany przez:

W grudniu 2013r. beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” w ramach działań o charakterze środowiskowym uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym podsumowującym udział w projekcie. Beneficjenci wraz z osobami towarzyszącymi gościli w Restauracji „Salem” w Pabianicach.

|| więcej…

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pabianice na rok 2014 r. będzie realizował zadania profilaktyczne w ramach, których poszukuje:

Specjalista terapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień || więcej…