Oferta współpracy dla Specjalisty terapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień

Lut
2014
07

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pabianice na rok 2014 r. będzie realizował zadania profilaktyczne w ramach, których poszukuje:

Specjalista terapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień

Zadania:

  1. Motywowanie osób uzależnionych oraz członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia oraz kierowanie do leczenia specjalistycznego
  2. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
  3. Uruchomienie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej

System pracy: 48 tygodni w roku po 3 godz. tygodniowo, w siedzibie Ośrodka.

Osoby zainteresowane realizacją powyższych zadań proszone są o złożenie w Ośrodku swojej oferty cenowej zawierającej stawkę za 1 godzinę brutto za wykonanie pracy wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.

Oferty można składać osobiście pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, listownie, lub pocztą e-mail gops@pabianice.gmina.pl

Termin składania ofert: 28.02.2013

Informacji udziela Kierownik Ośrodka p. Magdalena Mielczarek pod nr tel. 668 374 148, 42 213 96 60 wew. 137