Notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku – Kurs na samodzielnego księgowego

Lis
2013
06

Opublikowany przez:

Notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości do 14 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia: Kurs na samodzielnego księgowego.

Przeprowadzenie negocjacji cenowych z dwoma firmami, które złożyły oferty dotyczące przeprowadzenia kursu.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: listopad – grudzień 2013

Wartość zamówienia w złotych (netto): 3500,- zł.

Data ustalenia wartości zamówienia: 25.10.2013

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. Profesja Centrum kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 197, 90-451 Łódź
  2. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości – 88-430 Janowiec Wielkopolski, ul. Zielona 8

Informacje uzyskano w dniach: 28.10.2013 roku.

Wybrano wykonawcę: Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości z Janowca Wielkopolskiego

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrano firmę, która przyjęła zaproponowane warunki dotyczące ilości godzin i lokalu.

Pełna treść informacji w załączeniu: