Nie pij, nie krzywdź siebie i bliskich.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: siedziba- 95-200 Pabianice, ul.Łaska 3/5

kontak:
Magdalena Mielczarek – przewodnicząca – 668-374-148
Renata Bednarek – sekretarz komisji – 664-093-503

Wnioski w sprawie skierowania na przymusowe leczenie odwykowe przyjmuje sekretarz GKRPA w siedzibie komisji w godz:
poniedziałek 12.00-16.00, wtorek 10.00 – 15.15, środa – piątek 8.00-13.00

oraz 

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
I  WSPÓŁUZALEŻNIENIA
PZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W PERTYKOZACH

668-607-767