Konkurs „Szukamy młodych mistrzów”

Maj
2015
06

Opublikowany przez:

„Szukamy młodych mistrzów” – konkurs dla uczniów Gimnazjum w Piątkowisku

Konkurs polega na zaprezentowaniu do­tychczasowych własnych osiągnięć. Mogą to być zarówno wyniki sportowe, jaki i naukowe czy z innych dziedzin. Szukamy młodych ludzi, którzy są (lub mogą być) wzorem do naśladowania

Organizator: Stowarzyszenie Produ­centów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań

  1. Konkurs trwa do 30 czerwca 2015 r. do godz. 24:00.
  2. Pierwszym etapem przystąpie­nia do Konkursu jest wejście na stronę TrzezwyUmysl.pl/mistr/owie
  3. Uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych.
  4. Po wpisaniu swoich danych uczestnik musi odpowiedzieć na zawarte w formu­larzu konkursowym pytania dotyczące planu swojego rozwoju.
  5. Każdy Uczestnik ma prawo wypełnić formularz tylko jeden raz.
  6. Uczestnicy są zobowiązani do prezentacji prawdziwych (i własnych) osiągnięć czy sukcesów.
  7. Nagrodami w Konkursie ufundowanymi przez Organizatora jest 5 jednorazowych stypendiów w wysokości 1500 PLN.

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z 

Konkursu.

Zachęcamy do wzięcia udziału i życzy powodzenia