Informacja z przebiegu projektu Droga do aktywności zawodowej

Lip
2014
22

Opublikowany przez:

Czterech beneficjentów projektu uczestniczyło w szkoleniu operator wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowy. Celem kursu było uzyskanie uprawnień do kierowania wózkami jezdnymi następujących typów: naładowane, unoszące, podnośnikowe i ciągnikowe. Zajęcia obejmowały część teoretyczną i praktyczną.

Uczestniczy kursu prawa jazdy kat. B kontynuują udział w szkoleniu, w lipcu rozpoczęli część teoretyczną w wymiarze 30 godzin.

Pozostali uczestnicy projektu „Droga do aktywności zawodowej” ukończyli wybrane przez siebie kursy zawodowe.

Kolejnym etapem projektu będzie realizacja działań o charakterze środowiskowym.