Informacja o przebiegu projektu „Droga do aktywności zawodowej” – Czerwiec 2014

Cze
2014
24

Opublikowany przez:

Beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” od czerwca 2014 r. uczestniczą w wybranych przez siebie kursach zawodowych.

Kurs bukieciarstwa – florystyczny podstawowy, który obejmował część teoretyczną dotyczącą pielęgnacji i konserwacji roślin oraz praktyczną dotycząca bukietów dekoracyjnych, florystyki ślubnej oraz żałobnej.

Kurs prawa jazdy kat. B – w wymiarze 30 godzin części teoretycznej dotyczącej zasad ruchu drogowego i 30 praktycznej, kończący się egzaminem wewnętrznym.

Kurs komputerowy –arkusz kalkulacyjny MS Excel i kurs grafiki komputerowej w wymiarze 60 godzin, którego celem jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu obsługi komputera.