Informacja dotycząca zapytania ofertowego dotyczącej realizacji zadania: Kurs na sekretarkę

Paź
2013
02

Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego dotyczącej realizacji zadania: Kurs na sekretarkę dla 1 osoby beneficjenta projektu „Droga do aktywności zawodowej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że w związku ze złożeniem oferty na kwotę, która przekracza budżet przeznaczony na realizację zadania, postępowanie ofertowe zostaje zakończone bez wyłonienia wykonawcy.

Pełna treść informacji w załączeniu: