Archive for the ‘Aktualności’ Category

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia operatorów wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym dla 3 osób uczestników projektu „Droga do aktywności zawodowej”. Termin wykonania zamówienia: czerwiec – lipiec 2014 roku.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie  kursu prawa jazdy kat. „B” dla 4 osób uczestników projektu  „Droga do aktywności zawodowej”. Termin wykonania zamówienia: czerwiec – sierpień 2014 roku

Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego dotyczącej realizacji zadania: Zajęcia z doradztwa zawodowego W dniu 21.03.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów dla 13 osób w ramach projektu „Droga do aktywności zawodowej”. Termin wykonania zamówienia: 28 – 30 maja 2014 roku Kryterium wyboru stanowi: cena

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje o zmianie wyboru specjalisty terapii uzależnień ze względów niezależnych od Ośrodka. Stanowisko obejmie Pani Izabela Ściborska, która złożyła ofertę ocenioną jako drugą pod względem spełnienia kryteriów.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie zajęć z doradztwa zawodowego Termin wykonania zamówienia: 22 kwietnia do 6 maja 2014 roku. Kryterium wyboru stanowi: cena

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w ramach zaproszenia do współpracy na stanowisku specjalista terapii uzależnień/instruktor terapii uzależnień, wybrano ofertę p. Kamili Bober –Drużbickiej. Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Jednocześnie informujemy, że odrzucono jedną ofertę ze względu na niezakończony proces certyfikowania.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach od stycznia do grudnia 2014 r. kontynuuje projekt „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych poprzez: usługi wspierające doradcy zawodowego trening kompetencji i umiejętności społecznych sfinansowanie kursów zawodowych. Nabór do udziału w projekcie prowadzą pracownicy socjalni: Beata Stachura i Bożena Ziółkowska w siedzibie […]

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pabianice na rok 2014 r. będzie realizował zadania profilaktyczne w ramach, których poszukuje: Specjalista terapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień

Opublikowany przez:

Ostatnim działaniem w ramach projektu „Droga do aktywności zawodowej” w 2013r. był wyjazd beneficjentów wraz z osobami towarzyszącymi do teatru. Uczestnicy mieli zapewniony transport oraz bilet wstępu na spektakl Boeing, Boeing w Teatrze Powszechnym w Łodzi.