Zespół Interdyscyplinarny

Maj
2016
16

Opublikowany przez:

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gm. Pabianice został powołany uchwałą Nr V/28/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego 2011 r.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gm,. Pabianice wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Beata Stachura – przewodnicząca
 • Szkoła Podstawowa w Petrykozach – Małgorzata Perka – z-ca przewodniczącej
 • Szkoła Podstawowa w Bychlewie – Joanna Skura – Sądelska
 • Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach – Barbara Kardas
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku – Wioletta Watała
 • Gimnazjum w Piątkowisku – Ewa Krynicka
 • Sąd Rejonowy w Pabianicach – Renata Tarsalewska
 • Sąd Rejonowy w Pabianicach – Iwona Pietrzykowska
 • Komenda Powiatowa Policji – sierż. Dawid Jersak
 • Gminny Ośrodek Zdrowia- Grażyna Ciukas
 • Organizacja pozarządowa – Marcin Wieczorek

Wszelkie informacje dotyczące przemocy w rodzinie można zgłaszać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod nr telefonu: 42 213 96 60 w.137 lub 664 093 503.

W razie przemocy niezwłocznie dzwonić na nr 997 lub 112.