Zapytanie ofertowe – trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów dla 13 osób

Kwi
2014
07

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów dla 13 osób w ramach projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Termin wykonania zamówienia: 28 – 30 maja 2014 roku

Kryterium wyboru stanowi: cena

Zakres zadań do realizacji: Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów dla 13 osób w ramach projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

 1. Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów przez 3 dni w wymiarze 20 godzin
 2. Grupę docelową objętą wsparciem stanowi 13 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej GOPS Pabianice.
 3. Cele szkolenia: integracja grupy, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie wyobraźni i poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, lepsze radzenie sobie ze stresem, nauka asertywności.
 4. Zapewnienie warunków lokalowych w standardzie hotelu 3* (restauracja, hotel) na terenie Pabianic.
 5. Zapewnienie obiadów składających się z dwóch dań i deseru: zupa, drugie danie mięsne, trzy rodzaje surówek, deser, napoje ciepłe i zimne.
 6. Zapewnienie cateringu w trakcie zajęć: kawa, herbata, napoje zimne – woda mineralna, soki, ciasto, owoce.
 7. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników Projektu.

Ofertę należy złożyć na Załączniku Nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 7 maja 2014 roku, do godziny 15:00

 1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach 95-200, ul. Torowa 21, pok. 22
 2. Przesłać pocztą na w/w adres.
 3. Drogą elektroniczną na adres e-maila: gops@pabianice.gmina.pl
 4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
 5. Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia zostanie umieszczony 9 maja 2014 roku na stronie internetowej WWW.gops.pabianice.gmina.pl

Pełna treść zapytania w załączeniu: