Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” dla 4 osób

Kwi
2014
17

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie  kursu prawa jazdy kat. „B” dla 4 osób uczestników projektu  „Droga do aktywności zawodowej”.

Termin wykonania zamówienia: czerwiec – sierpień 2014 roku

Kryterium wyboru oferty: Cena jest jedynym kryterium wyboru Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć do dnia 12 maja 2014 roku, do godziny 15:00

  1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach 95-200, ul. Torowa 21, pok. 22
  2. Przesłać pocztą na w/w adres.
  3. Drogą elektroniczną na adres e-maila: gops@pabianice.gmina.pl
  4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: Kurs prawa jazdy.

Pełna treść informacji w załączeniu: