Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie kursu na samodzielnego księgowego dla 1 osoby

Paź
2013
15

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie kursu na samodzielnego księgowego dla 1 osoby beneficjenta projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”

Termin realizacji zamówienia: 29 października do 20 grudnia 2013 roku

Kryterium wyboru stanowi: cena

Inne istotne warunki zamówienia:

  • Przeprowadzenie Kursu na samodzielnego księgowego w wymiarze 120 godzin dla 1 osoby
  • Kurs powinien odbywać się na terenie miasta Pabianice lub Łódź w sali, którą zapewnia Wykonawca.
  • W trakcie kursu Wykonawca zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Do Oferty należy dołączyć ramowy program szkolenia.
  • Składający ofertę powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu szkolenia w zakresie księgowości.
  • Składający ofertę powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z przepisami nakładającymi obowiązek ich posiadania.
  • Realizacja zlecenia zadania nastąpi na zasadach zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do 24 października 2013 roku, do godziny 15:00.

Pełna treść zapytania w załączeniu: