Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie kursu: Manicure i stylizacja paznokci metodą żelowa i akrylową z elementami zdobienia dla 1 osoby

Kwi
2014
18

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu: Manicure i stylizacja paznokci metodą żelowa i akrylową z elementami zdobienia dla 1 osoby.

Kurs powinien się odbywać na terenie miasta Pabianice lub Łódź.

Termin wykonania zamówienia: czerwiec – lipiec 2014

Kryterium wyboru oferty: Cena jest jedynym kryterium oceny oferty

Ofertę należy złożyć na Załączniku Nr 1 do dnia 26 maja 2014 roku, do godz. 15

  1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach 95-200, ul. Torowa 21, pok. 22
  2. Przesłać pocztą na w/w adres.
  3. Drogą elektroniczną na adres e-maila: gops@pabianice.gmina.pl
  4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: Kurs Stylizacja paznokci

Pełna treść informacji w załączeniu: