Zapytanie ofertowe: Kurs obsługi kas fiskalnych dla 2 osób

Kwi
2014
24

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu: Obsługa kas fiskalnych dla 2 osób.

Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia:

  • Elementy przepisów prawa
  • Podstawowe pojęcia i określenia dotyczące urządzeń fiskalnych
  • Techniki sprzedaży i obsługi klienta
  • Tworzenie raportów kasowych i rozliczeń kasowych, wystawianie faktur, rozliczanie utargu, przyjmowanie reklamacji lub zwrotu, inwentaryzacja.
  • Zajęcia praktyczne na kasach fiskalnych

Termin wykonania zamówienia: czerwiec – lipiec 2014

Kryterium wyboru oferty: Cena jest jedynym kryterium oceny oferty

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć do dnia 14 maja 2014 roku, do godz. 15

  1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach 95-200, ul. Torowa 21, pok. 22
  2. Przesłać pocztą na w/w adres.
  3. Drogą elektroniczną na adres e-maila: gops@pabianice.gmina.pl
  4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: Kurs obsługa kasy fiskalnej

Pełna treść informacji w załączeniu: