Zapytanie ofertowe – kurs komputerowy – arkusz kalkulacyjny MS Excel i kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby.

Kwi
2014
29

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego – arkusz kalkulacyjny MS Excel i kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby.

Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia:

  • Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel – zakres podstawowy i rozszerzony – 30 godz.
  • Kurs grafiki komputerowej – zakres podstawowy – 30 godz

Termin wykonania zamówienia: czerwiec – sierpień 2014 w dni robocze.

Kryterium wyboru oferty: Cena jest jedynym kryterium oceny oferty

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć do dnia 15 maja 2014 roku, do godz. 15:00

  1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach 95-200, ul. Torowa 21, pok. 22
  2. Przesłać pocztą na w/w adres.
  3. Drogą elektroniczną na adres e-maila: gops@pabianice.gmina.pl
  4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: Kurs komputerowy

Pełna treść informacji w załączeniu.

l