Zapytanie ofertowe – Kurs: Drwal – operator pilarek do pozyskiwania tarcicy dla 1 osoby (Uwaga zmiana ogłoszenia 12.06.2013 r.)

Cze
2013
10

Opublikowany przez:

Uwaga: nastąpiła zmiana terminu składania ofert na 9.07.2013 r. Informacja o zmianie w załączeniu.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu: Drwal – operator pilarek do pozyskiwania tarcicy dla 1 osoby beneficjenta projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Termin realizacji zamówienia: sierpień – wrzesień 2013 roku

Kryterium wyboru stanowi: cena

Ofertę należy złożyć do dnia 9 lipca 2013 roku, do godziny 15:00

Pełna treść zapytania ofertowego w załączeniu:

Zobacz też: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kurs – Drwal – operator pilarek do pozyskiwania tarcicy dla 1 osoby