Wsparcie dla rodzin osób ze spektrum autyzmu

Cze
2017
08

Opublikowany przez:

Informacja dla mieszkańców gminy Pabianice

Każda rodzina zamieszkała na terenie gminy Pabianice spełniająca jeden z poniższych warunków:

  1. dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność o symbolu 12-C;
  2. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej;
  3. w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej;

nabywa prawo do skorzystania z:

  1. refundacji kosztów za zajęcia z integracji sensorycznej;
  2. refundacji kosztów za zajęcia z logopedą;
  3. terapii grupowej dla dorosłych pod kierunkiem psychologa.

Uprawnienia przysługują dzieciom do ukończenia 16-tego roku życia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Torowa 21, nr tel. 668 – 374 – 148