Przemoc wobec dzieci – syndrom maltretowanego dziecka

Lip
2018
30

Opublikowany przez:


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Czym jest przemoc wobec dzieci?

To przede wszystkim stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dzieci. To także nie wywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka. Przemocą jest także celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka. Sprawcami przemocy często są bliskie dziecku osoby, rodzice bądź opiekunowie.

Przemoc nie jest związana ze statusem społecznym czy materialnym  i może zdarzyć się w każdym środowisku.

Rozróżniamy następujące rodzaje przemocy wobec dzieci:

Przemoc fizyczna – to wszelkie celowe, intencjonalne działania wobec dziecka powodujące urazy na jego ciele np.: bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami itp.

Przemoc seksualna – to każde zachowanie osoby starszej i silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenie kosztem dziecka np.; ekshibicjonizm, , świadome czynienie dziecka świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się, oglądania pornografii. Przemoc odnosi się także do do zachowań z kontaktem fizycznym (dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem),

Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, brak odpowiedniego wsparcia uwagi i miłości. Wymagania i oczekiwania wobec dziecka, którym nie jest ono w stanie sprostać. Krzywda płynąca ze strony dorosłych ma wielki wpływ na utrudnione formowanie się jego relacji z innymi ludźmi, obrazu siebie i wreszcie osobowości.

Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica. Nie zapewnienie dziecku właściwego odżywiania, ubrania, ochrony zdrowia, edukacji oraz brak zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, doświadczenia miłości i troski.

Przemoc wobec dzieci powoduje konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Skutki bicia są nieodwracalne:

  • przemoc fizyczna zostawia ślady w strukturze mózgu i komórkach nerwowych. U dzieci bitych mniej jest istoty szarej w mózgu odpowiedzialnej za przetwarzanie informacji, co jest kluczowe dla procesu myślenia,
  • przemoc rodzi przemoc – dzieci doświadczające przemocy, w kontaktach z rówieśnikami mogą zostać ofiarami przemocy lub stosować przemoc wobec rówieśników,
  • przemoc w znaczący sposób obniża poczucie własnej wartości – dzieci są często sfrustrowane, zalęknione, żyją z przekonaniem, że nie są godne miłości,
  • przemoc zmniejsza ambicje u dzieci – dzieci mające negatywny obraz siebie, są mniej chętne do nauki, mniej kreatywne, nie podejmują wyzwań. W wieku dorosłym rzadziej odnoszą sukcesy zawodowe, mniej chętnie wykonują trudne zadania
  • przemoc powoduje zaburzenia emocjonalne – nie potrafią wyrażać miłości, nie odnajdują szczęścia w związkach.

Syndrom maltretowanego dziecka jako pojęcie medyczne pojawiło się dopiero w 1962 roku. Wydawałoby się, że w XXI wieku nie powinno być przypadków znęcania się fizycznego i psychicznego nad dziećmi. Coraz częściej jednak notuje się w kronikach policyjnych sytuacje śmiertelnych pobić  dzieci przez rodziców lub opiekunów. Kary cielesne to niestety częsta metoda wychowawcza.

ART. 207 Kodeksu karnego uznaje przemoc wobec dzieci za przestępstwo.

Maluchy są bezbronne, nie wiedzą, jak poradzić sobie z problemem. Nie zostawiajmy ich samych, jeśli mamy zasadne podejrzenie co do syndromu dziecka bitego – możesz skontaktować się z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pabianicach ul. Łaska3/5 tel. 668 374 148