Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – Zajęcia z doradztwa zawodowego

Kwi
2014
08

Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego dotyczącej realizacji zadania: Zajęcia z doradztwa zawodowego

W dniu 21.03.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego.

W terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godziny 15:00 wpłynęło 9 ofert.

Jako najkorzystniejszą ofertę uznano:

  • Agata Bogatek – wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Pełna treść protokołu w załączeniu: