Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – Zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla 48 osób

Lis
2014
27

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla 48 osób w restauracji na terenie Pabianic przeprowadzono zapytanie ofertowe.

W dniu 06.11.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego.

W terminie do dnia 24 listopada 2014 roku do godziny 15 przedstawiono poniższe oferty:

  • Restauracja „Salem” Jakub Ruszkiewicz, Ul. Bugaj 53 B, 95-200 Pabianice
    cena: 60,00 zł. osoba dorosła

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wpłynęła 1 oferta. Restauracja „Salem” będzie wykonawcą zadania: Zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla 48 osób.

Pełna treść informacji w załączeniu: