Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Maj
2014
08

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzono zapytanie cenowe.
W dniu 7.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

W terminie do dnia 7 maja 2014 roku do godziny 15:00 wpłynęło 14 ofert.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Pracownia Szkoleń i Rozwoju COMPETENS – wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Pełna treść informacji w załączeniu