Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – Kurs Prawo Jazdy dla 4 osób

Maj
2014
14

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Kurs Prawa jazdy kat. B przeprowadzono zapytanie cenowe.

W dniu 17.04.2014 roku zaproszono wykonawców do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej WWW.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

W terminie do dnia 12 maja 2014 roku do godziny 15:00 wpłynęły 2 oferty.

  • Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Rybak,
    Ul. P. Skargi 70,n 95-200 Pabianice – 1100,00 zł/os.
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Grabarz,
    Hermanów 26, 95-200 Pabianice – 1100,00 zł/os.

Przeprowadzono negocjacje cenowe z w/w oferentami, którzy zaoferowali wykonanie zamówienia w następującej wysokości:

  • Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Rybak – cena brutto 1080,00 zł/os.
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Grabarz – cena brutto 995,00 zł/os.

Wobec powyższego wybrano ofertę korzystniejszą cenowo tj. Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Grabarz.

Pełna treść informacji w załączeniu