Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – Kurs na wózki widłowe dla 3 osób

Maj
2014
20

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Kurs na wózki widłowe dla 3 osób przeprowadzono zapytanie ofertowe.

W dniu 17.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

W terminie do dnia 19 maja 2014 roku do godziny 15 przedstawiono poniższe oferty:

  1.  Centrum Szkoleń Bartosz Korsak
    Ul. Gorkiego 91/66, 92-517 Łódź – 1.500,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Centrum Szkoleń- Bartosz Korsak, ul. Gorkiego 91/66 – oferta spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Pełna treść protokołu w załączeniu: