Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – Kurs Bukieciarstwa – florystyczny podstawowy

Maj
2014
15

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Kurs Bukieciarstwa – florystyczny podstawowy przeprowadzono zapytanie cenowe.

W dniu 24.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

W terminie do dnia 13 maja 2014 roku do godziny 15 przedstawiono poniższe oferty:

  • Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o.
    Ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice – 1.465,00 zł.
  • ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo
    Ul. Cygana 45-131 Opole – 1.320,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo – wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Pełna treść informacji w załączeniu: