Opublikowany przez:

23 września, w środę, o godzinie 17, w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach przy ul. Kościuszki 14 odbędą się bezpłatne warsztaty prawne pt. „Niepłacenie alimentów jako forma przemocy ekonomicznej.”

Potkanie poprowadzą adwokat Anna Kowalkiewicz i adwokat Anna Szczepaniak. Poruszą i wyjaśnią następujące zagadnienia:

 • kto może, a kto nie może ubiegać się o przyznanie alimentów?
 • jak napisać, gdzie złożyć oraz jakie są niezbędne dokumenty do złożenia pozwu o alimenty?
 • problem alimentów na dziecko pracujące, uczące się i dorosłe dziecko niepełnosprawne
 • jak długo rodzice powinni płacić alimenty na dziecko? Czy dziadkowie i rodzeństwo również mają obowiązek alimentacyjny?
 • jak uzyskać świadczenia od ojca dziecka na czas ciąży?
 • obowiązek łożenia środków na utrzymanie rodziny w czasie trwania małżeństwa oraz alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego?
 • jaki przebieg mają sprawy o alimenty?
 • dochodzenie alimentów w postępowaniu egzekucyjnym
 • jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Uczestnicy warsztatów będą mogli zadawać pytania odnośnie najbardziej interesujących dla nich zagadnień.

Zapisy prowadzone są pod nr tel. 42 715 10 72.

Opublikowany przez:

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa stanowiska – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach mieszczącym się przy ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

 I. Stanowisko pracy: podinspektor

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.

– Miejsce pracy: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Data zatrudnienia – od 2 listopada 2015r

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • znajomość pakietu biurowego: word i excel,
 • 2 – letni staż pracy,
 • wykształcenie wyższe magisterskie.
 • Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
 • dobra organizacja czasu pracy;
 • systematyczność, terminowość, samodzielność;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z kompletem dokumentów,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
 • terminowe sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego / do kasy i na konta bankowe /,
 • prowadzenie ewidencji osób, którym przyznano świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 • prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt do organu odwoławczego,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie wypłaconych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
 • dokonywanie przelewów przyznanych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na konta bankowe
 • obsługa programu PŁATNIK dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych,
 • wprowadzanie danych osobowych i rejestracja świadczeniobiorców w systemie informatycznym „ Świadczenia rodzinne”
 • podejmowanie całokształtu działań i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • wprowadzanie  zadłużeń do Krajowego Rejestru Długów,

IV. Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania )
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenia kandydata o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych),
 3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienia na danym stanowisku.

V. Termin składania dokumentów:

 • kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Torowej 21 w pokoju nr 22 lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres GOPS Pabianice w terminie do 18 września 2015 do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach”.
 • oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
 • termin otwarcia ofert w dniu 21 września 2015r.
 • konkurs odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach w dniu 29 września 2015r. o godz. 14.00, pokój 32
 • konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach,
 • do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,
 • wyniki konkursu na stanowisko inspektora zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

VI. Dodatkowe informacje

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu sierpniu 2015r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Opublikowany przez:

Tańsze paliwo, rozmowy telefoniczne i przejazdy koleją, rabaty na odzież, żywność dla dzieci, asortyment rtv i agd oraz preferencyjne oprocentowanie kredytu – to ulgi, które oferują nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny. 13 sierpnia podpisano kolejne umowy z firmami i instytucjami, które chcą wspierać rodziny wielodzietne. || więcej…

Opublikowany przez:

Zgodnie z regulaminem:

 1. wśród uczestników konkursu wylosowaliśmy nagrody dla 1 osoby z każdej szkoły podstawowej z terenu gminy Pabianice.
 • Michał Trzeszczak – SP. Bychlew
 • Julia Studzińska – Z.Sz.P.Piątkowisko
 • Patrycja Palczak – SP.Petrykozy
 • Marysia Pluta – SP.Pawlikowice
 1. Na 4 ogłoszone konkursy „Świat wolny od używek”, „Zdrowe zagranie”, „Warto pomagać”, Razem lepiej” mieliśmy trzy nieugięte zawodniczki, które za aktywny udział nagradzamy
 • Michalina Listwoń – Z.Sz.P.Piątkowisko
 • Agata Szyszkiewicz – Z.Sz.P.Piątkowisko
 • Weronika Wróbel – Z.Sz.P.Piątkowisko

Raz jeszcze SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!!

I zapraszamy do aktywnego udziału w organizowanych przez Ośrodek konkursach.

 

 

 

Opublikowany przez:

W okresie kwiecień – maj br. młodzież z terenu szkół gminy Pabianice wzięła udział w konkursach organizowanych w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Wykonane prace plastyczne Ośrodek Pomocy przesłał do organizatorów czyli Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu.

Jak czytamy w otrzymanej od organizatorów informacji, do biura kampanii napłynęły tysiące prac z całej Polski, a wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszej gminy.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór dyplomów oraz nagród do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

3 osoby otrzymują kalendarz 15 SPOSOBÓW NA NUDĘ, 5 osób grę planszową 15 SPOSOBÓW NA NUDĘ.

Uczniowie Gimnazjum w Piątkowisku

WP_20150814_006 WP_20150814_012 WP_20150814_013

Uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piątkowisku

WP_20150814_008 WP_20150814_010

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychlewie

WP_20150814_007WP_20150814_009WP_20150814_011

Za udział w kampanii Gmina Pabianice otrzymuje Złoty Certyfikat, z czego ogromnie się cieszymy.

WP_20150814_004

„Bez jednostek twórczych, zdolnych do samodzielnego myślenia i osądu, rozwój społeczeństw jest równie nie do pomyślenia, jak rozwój jednostki poza żyzną glebą społeczności” Albert Einstein.

Telefon zaufania

Lip
2015
01

Opublikowany przez:

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzi TELEFON ZAUFANIA 801-889-880 dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Link do filmiku – kliknij tu

 

Domowi Detektywi

Cze
2015
19

Opublikowany przez:

Kolejny wieczór Jasia i Małgosi w jednej ze szkół z terenu gminy Pabianice, tym razem w SP. w Pawlikowicach.

1

Dzieci w ramach realizowanego w szkole programu profilaktycznego „Domowi Detektywi” przygotowały dla zaproszonych na ten wieczór rodziców prace i zaprezentowały ich treść.

Dziewczęta omówiły wpływ reklamy na podejmowane przez ludzi decyzje oraz przedstawiły możliwości spędzania wolnego czasu, który wyzwala endorfiny i jest wolny wolny od alkoholu.

2 3

Chłopcy omówili szkody jakie wywołuje alkohol w naszym organizmie oraz przedstawili tragiczne skutki jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

4 5

Za udział i aktywną pracę uczniowie otrzymali dyplomy.

6

 

 

Opublikowany przez:

17 maja 2015r. mieliśmy przyjemność i zaszczyt wręczać nagrody zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu „Świat wolny od używek” Jak Państwo możecie się sami przekonać, wybór był niezwykle trudny. Komisja konkursowa w 4-ro osobowym składzie musiała jednak dokonać wyboru.

Oto zwycięzcy:

I miejsce dla Katarzyny Błoch, uczennicy klasy II a Gimnazjum w Piątkowisku.

Przypominamy, iż Kasia w ubiegłym roku za udział w konkursie „Stop przemocy” również zajęła I miejsce.

stop uzależnieniom

I miejsce dla Patrycji Reliszka, uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej w Piątkowisku

Pat16

II miejsce zajęła Natalia Watała uczennica klasy I c Gimnazjum w Piątkowisku.

Czy na pewno tego chcesz

II miejsce zajęła Julia Forc uczennica klasy I Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach

Wioletta

III miejsce zajęła Magdalena Grzelak uczennica klasy I Gimnazjum w Piątkowisku.

Używki01

III miejsce zajął Maciej Bisiakowski uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach

Palenie zabija

Zwycięzcom i dumnym rodzicom serdecznie gratulujemy.

P1130711

 

Opublikowany przez:

17 maja 2015 r. odbył się Piknik „Rodzina razem” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy aktywnym wsparciu Gminy Pabianice oraz woluntarystycznej grupy Agrafka.

Piknik odbył się w godzinach 14:00-20:00, na boisku sportowym przy obiekcie „Ludowego Klubu Sportowego” w Piątkowisku 4B.

Miło nam poinformować, że wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Pabianickiego.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazały gadżety dla dzieci biorących udział w rodzinnych konkurencjach.

Piknik przygotowywany został przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin i został uświetniony rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Świat wolny od używek”, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Konkurs stanowił zadanie z zakresu programu profilaktycznego realizowanego na terenie gminy Pabianice.

W konkursie wpłynęło 69 prac. Finaliści I, II oraz III miejsca otrzymali nagrody pieniężne, odpowiednio 300 zł, 150 zł i 100 zł. Prace dzieci wyróżnionych w konkursie zostały nagrodzone przyborami plastycznymi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki oraz dyplomy z podziękowaniem za udział.

Prace plastyczne zostały wyeksponowane na pikniku. Ponadto prace konkursowe laureatów I miejsca, posłużyły za materiał źródłowy do stworzenia wielkoformatowych plakatów oraz gminnych ulotek informacyjnych dot. profilaktyki stosowania używek.

Do dyspozycji gości pikniku zostało oddanych szereg nieodpłatnych atrakcji m.in: dmuchany, gigantyczny tor przeszkód, zjeżdżalnia, elektryczny byk rodeo, pokaz sprzętu wojskowego, występy Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” a także inne rodzinne konkurencje wraz z nagrodami za udział.

Wolontariusze z Agrafki malowali dzieciakom buzie i robili zwierzątka z balonów. Do każdego stanowiska przez cały czas trwania pikniku były kolejki dzieci.

Grupa „Miauczykotek” działająca w ramach Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! przygotowała stoisko informacyjne uwrażliwiające na kwestię opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na zgłodniałych gości czekała sycąca, wojskowa grochówka a członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Piątkowisku częstowały znakomitymi, domowymi wypiekami.

Wydarzenie miało dwa wymiary edukacyjne: pierwszy – nagłośnienie w gminie Pabianice negatywnego zjawiska stosowania używek oraz drugi – wspólne spędzenie czasu przez całą rodzinę.

Zapraszamy do galerii

[embpicasa id=”6150496525566622513″]

Opublikowany przez:

dzień rodzin