Opublikowany przez:

Możesz skontaktować się z:

 • pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Pabianice, ul. Torowa 21, pokój 22 tel. 668 – 374 – 148, e-mail: gops@pabianice.gmina.pl

 • pedagogiem Gimnazjum w Piątkowisku tel. 42 215 – 74 – 87
 • pedagogiem  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątkowisku tel.  42 226 – 39 – 90
 • pedagogiem Szkoły Podstawowej w Petrykozach tel. 42 215 – 70 -27
 • pedagogiem Szkoły Podstawowej w Bychlewie tel. 42 214 – 06 -91
 • pedagogiem Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach tel. 42 214 – 05 – 29
 • pielęgniarką środowiskową Gminnego Ośrodka Zdrowia 42 215 – 50 -15
 • kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach rodzinnych i nieletnich tel.  42 225 – 51 – 75
 • kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach karnych tel. 42 225 – 51 – 15
 • dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji tel. 42 225 – 33 – 86

Opublikowany przez:

Informujemy, iż na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 wnioski o 500 + wraz z dokumentami można składać
od 1 sierpnia 2017 r.

Przyjmujemy wyłącznie wnioski od mieszkańców Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs „Na skrzydłach przyjaźni”.

Wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Pabianice zapraszamy do udziału.

Opublikowany przez:

Zapraszamy uczniów szkół gminy Pabianice do udziału w turnieju z wiedzy o używkach. Atrakcyjne nagrody!!!

Regulamin tutaj

Opublikowany przez:

[embpicasa id=”6295739410805568273″]

Opublikowany przez:

W kategorii grupa starsza

Jakub Janaszewski – I miejsce – praca literacka

PLAKAT 2016 1

Zuzanna Wentel – II miejsce  – praca literacka

Kinga Wlazeł – II miejsce

Wlazeł Kinga Gimnazjum

Maja Jakub – III miejsce – praca literacka

Opublikowany przez:

W kategorii grupa młodsza

Zofia Biernacka – I miejsce

PLAKAT 2016 2

Aleksandra Krzykowska – II miejsce

Krzykowska Aleksandra Pawlikowice kl I

Martyna Serafin – III miejsce

Serafin Martyna Piątkowisko kl II

Rozalia Wiśniewska – III miejsce

Wiśniewska Rozalia Petrykozy kl I

Opublikowany przez:

W kategorii ‚grupa starsza’ wpłynęły 43 prace, z czego 7 prac literackich.

[embpicasa id=”6288208422625121825″]

Opublikowany przez:

W kategorii ‚grupa młodsza’ wpłynęły 34 prace

[embpicasa id=”6288202903449627297″]

Opublikowany przez:

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gm. Pabianice został powołany uchwałą Nr V/28/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego 2011 r.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gm,. Pabianice wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Beata Stachura – przewodnicząca
 • Szkoła Podstawowa w Petrykozach – Małgorzata Perka – z-ca przewodniczącej
 • Szkoła Podstawowa w Bychlewie – Joanna Skura – Sądelska
 • Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach – Barbara Kardas
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku – Wioletta Watała
 • Gimnazjum w Piątkowisku – Ewa Krynicka
 • Sąd Rejonowy w Pabianicach – Renata Tarsalewska
 • Sąd Rejonowy w Pabianicach – Iwona Pietrzykowska
 • Komenda Powiatowa Policji – sierż. Dawid Jersak
 • Gminny Ośrodek Zdrowia- Grażyna Ciukas
 • Organizacja pozarządowa – Marcin Wieczorek

Wszelkie informacje dotyczące przemocy w rodzinie można zgłaszać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod nr telefonu: 42 213 96 60 w.137 lub 664 093 503.

W razie przemocy niezwłocznie dzwonić na nr 997 lub 112.