Opublikowany przez:

Opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla 35 osób beneficjentów projektu POKL „Droga do aktywności zawodowej”

Termin realizacji/wykonania zamówienia: 11 grudnia 2013 r. || więcej…

Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 17.10.2013 dotyczącego zorganizowania Kolacji Wigilijnej dla 35 osób beneficjentów projektu POKL, Poddziałanie 7.1.1 Tutuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie internetowej WWW.gops.pabianice.pl w dniu 17 października 2013 dotyczącego zorganizowania Kolacji Wigilijnej nie wpłynęła żadna oferta. || więcej…

Opublikowany przez:

W dniu 22 października 2013r. beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Uczestnicy mieli zapewniony transport, usługę przewodnika, bilety wstępu oraz obiad.
Program wycieczki obejmował zwiedzanie Cmentarza na Starych Powązkach, wejście do Zamku Królewskiego, Pałacu Kultury i Nauki, spacer po Łazienkach Królewskich. || więcej…

Opublikowany przez:

Notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości do 14 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia: Kurs na samodzielnego księgowego.

Przeprowadzenie negocjacji cenowych z dwoma firmami, które złożyły oferty dotyczące przeprowadzenia kursu. || więcej…

Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego realizacja zadania: Kurs na samodzielnego księgowego dla 1 osoby beneficjentów projektu „Droga do aktywności zawodowej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 || więcej…

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla 35 osób beneficjentów projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”

|| więcej…

Opublikowany przez:

Beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” od lipca 2013r. uczestniczą w wybranych przez siebie kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Czterech beneficjentów ukończyło kurs komputerowy na poziomie podstawowym, dla dwóch osób przeprowadzono szkolenie z zakresu „Przedstawiciel Handlowy”.
Pięciu uczestników projektu chcących podnosić kompetencje życiowe skierowano na kurs prawa jazdy kat. B || więcej…

Opublikowany przez:

W dniu 2 października 2013 roku nie dokonano wyboru wykonawcy kursu Sekretarki ponieważ złożona oferta przekroczyła budżet przeznaczony na realizację zadania.

W dniu 14 października 2013 roku podjęto negocjacje cenowe z jedyną firmą, która odpowiedziała na zapytanie ofertowe – Centrum Kształcenia Biznesu w Pabianicach, ul. Zamkowa 3. || więcej…

Opublikowany przez:

W dniu 2 października 2013 roku nie dokonano wyboru wykonawcy kursu Opiekunka osób starszych ponieważ złożona oferta przekroczyła budżet przeznaczony na realizację zadania.
W dniu 14 października 2013 roku podjęto negocjacje cenowe z jedyną firmą, która odpowiedziała na zapytanie ofertowe – Centrum Kształcenia Biznesu w Pabianicach, ul. Zamkowa 3. || więcej…

Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego dotyczącej realizacji zadania: Wycieczka jednodniowa do Warszawy dla 15 osób beneficjentów projektu „Droga do aktywności zawodowej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. || więcej…