Zarządzenie Wójta Gminy Pabianice w sprawie koronawirusa – zamknięcie Ośrodka dla interesantów.

Gru
2019
18

Opublikowany przez:

Obraz może zawierać: tekst
Kontakt do Ośrodka: tel.: 668 374 148, e-mail: gops@pabianice.gmina.pl
e-puap: /GOPSGminaPabianice/SkrytkaESP

Kontakt w sprawie:
Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego (500 +),
Funduszu Alimentacyjnego:
tel. 668 374 148

Wnioski można składać za pośrednictwem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych

https://epuap.gov.pl/wps/myportal

Kontakt do pracowników socjalnych:
– Renata Bednarek tel. 664 091 403
– Beata Stachura tel. 664 093 503
– Bożena Ziółkowska tel. 664 095 974

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
– Beata Stachura tel. 664 093 503

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
– Renata Bednarek tel. 664 091 403Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM,

bezzwłocznie powiadom telefonicznie Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Pabianicach Tel. 42 215 27 76

lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy odział: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego, Łódź-Bałuty, ul. Kniaziewicza 1/5, Tel. 887 877 690.