Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Cze
2014
11

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych.

Opis usługi:
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu Gminy Pabianice, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione, w okresie od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2014, dla około 2 osób. W zależności od potrzeb, umowa może zostać przedłużona do grudnia 2015 r.

Miejsce wykonania usługi:
Domy prywatne osób starszych na terenie Gminy Pabianice.

Obowiązki (opis stanowiska):

  1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  2. Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej
  3. Czynności gospodarcze
  4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. do godz. 15:00, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 22, lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice z adnotacją na kopercie „Usługi opiekuńcze”

Pełna treść ogłoszenia o konkursie ofert wraz z formularzem ofertowym w załączeniu: