Informacja o przebiegu projektu Droga do aktywności zawodowej

Paź
2013
17

Opublikowany przez:

Beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” od lipca 2013r. uczestniczą w wybranych przez siebie kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Czterech beneficjentów ukończyło kurs komputerowy na poziomie podstawowym, dla dwóch osób przeprowadzono szkolenie z zakresu „Przedstawiciel Handlowy”.
Pięciu uczestników projektu chcących podnosić kompetencje życiowe skierowano na kurs prawa jazdy kat. B

Od września dwóch beneficjentów w ramach aktywizacji edukacyjnej rozpoczęło naukę na poziomie szkoły średniej, ponadto dwie osoby podjęły naukę na kursach językowych.

20131017_1  20131017_3 20131017_4