Informacja dotycząca zapytania ofertowego na zorganizowania Kolacji Wigilijnej dla 35 osób

Lis
2013
29

Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 17.10.2013 dotyczącego zorganizowania Kolacji Wigilijnej dla 35 osób beneficjentów projektu POKL, Poddziałanie 7.1.1 Tutuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie internetowej WWW.gops.pabianice.pl w dniu 17 października 2013 dotyczącego zorganizowania Kolacji Wigilijnej nie wpłynęła żadna oferta.

Treść dokumentu w załączeniu: