Informacja dotycząca zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów językowych: niemieckiego i angielskiego

Lip
2013
30

Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów językowych: niemieckiego i angielskiego dotyczącej realizacji zadania Kurs z języka angielskiego i Kurs z języka niemieckiego dla 2 osób beneficjentów projektu „Droga do aktywności zawodowej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że w związku ze złożeniem ofert na kwoty, które przekraczają budżet przeznaczony na sfinansowanie zadania, postępowanie ofertowe zostaje zakończone bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Pełna treść informacji w załączeniu:

Zobacz też: