Karta Dużej Rodziny

Wniosek do pobrania:

stronę 3 i 4 należy powielić w zależności od ilości osób w rodzinie.

Do każdego wniosku o Kartę Dużej Rodziny należy dołączyć wypełnione przez obojga rodziców oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej:

Załączniki do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny:
1.

– w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.
2.
– w przypadku osób, które będą chciały wyświetlać swoje Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych (należy we wniosku o Kartę Dużej Rodziny zaznaczyć odpowiednią formę karty). Każda z osób chcąca wyświetlać kartę elektroniczną na telefonie musi wypełnić załącznik ZKDR-04.

Przydatne informacje dotyczące Mobilnej Karty Dużej Rodziny:
1.


2. Objaśnienia do wypełnienia załącznika ZKDR-04 dot. osób, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.


Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.