Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatek 500 zł miesięcznie.

Mar
2016
05

Opublikowany przez:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7737,swiadczenie-500-zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej.html