Archive for the ‘Aktualności’ Category

Opublikowany przez:

Konkurs na terenie szkoły trwa od 20 kwietnia do 30 kwietnia 2015r. ULOTKI DO POBRANIA U PEDAGOGA SZKOŁY Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2015 r. Do wygrania: gry planszowe, kalendarze, piłki, laptopy, rowery. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej znane powiedzenie: „Warto pomagać”. Prace dokładnie opisane: koniecznie – imię i nazwisko, nazwa gminy w której znajduje się szkoła oraz adres szkoły. Dodatkowo w każdej […]

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w związku ze zmianą stanu prawnego, pokryje koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu gminy Pabianice za miesiące styczeń i luty 2015. Do zapłaty w/w opłaty za okres od miesiąca marca 2015 zobowiązane są osoby składające deklarację. W przypadku gdy posiadacz karty złożył wniosek o jej przyznanie w lutym, nabył on prawo do dopłaty za gospodarowanie odpadami […]

Opublikowany przez:

Konkurs na terenie szkoły trwa od 1 kwietnia do 13 kwietnia 2015. ULOTKI DO POBRANIA U PEDAGOGA SZKOŁY Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2015 r. Nagrody logiczna gra planszowa, kalendarze książkowe 15 sposobów na nudę, piłki do gry w siatkówkę. Konkurs polega na znalezieniu poprawnych odpowiedzi na pięć pytań testowych związanych z siatkówką i zaznaczeniu ich na ulotce. Ulotkę oraz dane ucznia (imię i nazwisko, klasa, dokładny adres i nazwa szkoły, […]

Opublikowany przez:

Rozpoczyna się 1 kwietnia 2015 i trwa do 30 czerwca 2015 r. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie konkursowej www.TrzezwyUmysl.pl/zagrywka i udzielenie odpowiedzi na 5 pytań. Nagrody – kalendarze książkowe 15 sposobów na nudę, piłki do siatkówki. ULOTKI INFORMACYJNE U PEDAGOGA SZKOŁY Regulamin konkursu ZAGRYWKA W PUNKT

Opublikowany przez:

GOPS Pabianice ogłasza konkurs „Świat wolny od używek” Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z terenu Gminy Pabianice Praca plastyczna zgodna z tematem konkursu, wykonana samodzielnie lub wspólnie z rodzicem (można złożyć tylko jedną pracę) Praca musi być złożona do 15 kwietnia 2015 r. u pedagoga danej szkoły. Nagrody: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 150 zł, III – 100 zł […]

Opublikowany przez:

Przez dwa dni, 7-8 marca 2015 gościliśmy w gminie (wiejskiej) Pabianice, z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wystawę „Eksperymentuj” z Centrum Nauki Kopernik. Wystawę obejrzało 840 osób w różnym wieku.

Opublikowany przez:

Program dla młodzieży obejmował 8 godzin lekcyjnych w układzie dwóch mityngów. W trakcie pierwszego mityngu przedstawiono całościowy sposób patrzenia na człowieka jako tego, który posiada ciało, uczucia, rozum, sferę duchową i więzi z innym ludźmi. Omówione zostały również elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Nacisk położono na pokazanie znaczenia rozumowych, wolicjonalnych (zależnych od woli) i duchowych aspektów miłości – zwłaszcza dla dokonania […]

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, zaprasza na bezpłatne szkolenie w formie warsztatów. Tematyka szkolenia: Bezpieczeństwo dziecka w Internecie i cyberprzemoc. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy rodziców uczniów szkół z terenu gminy Pabianice lub rodziców zamieszkałych na terenie gminy Pabianice. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem 668 – 374 – 148 O terminie i miejscu szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie. Więcej informacji w załączniku. Bezpieczeństwo dziecka w Internecie i cyberprzemoc […]

Archipelag skarbów

Lut
2015
13

Opublikowany przez:

Uwaga Rodzice!!!!!! Program profilaktyczny uczący zdrowego i mądrego stylu życia, zachęcający młodzież do unikania alkoholu. Program będzie realizowany w dniach 25-26 luty 2015 w Gimnazjum w Piątkowisku dla uczniów klas I i II. W ramach programu, 25 lutego 2015r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców. W ramach spotkania rodzice otrzymają wskazówki do codziennej pracy wychowawczej z młodym człowiekiem. Szczególny akcent położony jest na nieumiejętność rozmawiania z dorastającymi dziećmi […]

Domowi Detektywi

Lut
2015
05

Opublikowany przez:

Szkolny program profilaktyczny „Domowi Detektywi” zrealizowany w Z.Sz.P. Piątkowisko, przez nauczyciela Dorotę Migdal w ramach 10 godz. wychowawczych. Udział w programie wzięło 22 uczniów klasy V. Na wieczór Jasia i Małgosi przybyło 15 rodziców i 17 uczniów”