Archive for the ‘Aktualności’ Category

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Kurs Prawa jazdy kat. B przeprowadzono zapytanie cenowe. W dniu 17.04.2014 roku zaproszono wykonawców do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej WWW.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

Opublikowany przez:

I. Cel konkursu Celem konkursu „Stop przemocy” jest zwiększenie świadomości, czym jest przemoc, wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Wspólna praca rodzica z dzieckiem może być przyczyną refleksji nad pozytywnymi aspektami życia bez przemocy. II. Zasady konkursu W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną – płaską, malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, format A – 3 lub większy. Każdy uczestnik może […]

Opublikowany przez:

Beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” w okresie od 22.04.2014 r – 06.05.2014r. uczestniczyli w zajęciach poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego. Uczestnicy poznali metody i techniki poszukiwania pracy, bariery jakie mogą pojawić się na drodze do zatrudnienia. Uczestniczyli także w zajęciach z komunikacji interpersonalnej. Uczyli się sporządzać dokumenty aplikacyjne, mieli także możliwość przećwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej z autoprezentacją. 

Opublikowany przez:

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzono zapytanie cenowe. W dniu 7.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. W terminie do dnia 7 maja 2014 roku do godziny 15:00 wpłynęło 14 ofert.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego – arkusz kalkulacyjny MS Excel i kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby. Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia: Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel – zakres podstawowy i rozszerzony – 30 godz. Kurs grafiki komputerowej – zakres podstawowy – 30 godz

Opublikowany przez:

Szanowni Państwo, rusza III edycja ogólnopolskiego konkursu: „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”, pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz. Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce […]

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu: Obsługa kas fiskalnych dla 2 osób.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie: Kurs bukieciarstwa – florystyczny podstawowy dla 2 osób.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu: Manicure i stylizacja paznokci metodą żelowa i akrylową z elementami zdobienia dla 1 osoby. Kurs powinien się odbywać na terenie miasta Pabianice lub Łódź.