Archive for Maj 2014 | Monthly archive page

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzono zapytanie cenowe. W dniu 7.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. W terminie do dnia 7 maja 2014 roku do godziny 15:00 wpłynęło 14 ofert.