Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie kursu Sekretarki dla 1 osoby

Wrz
2013
17

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Kursu Sekretarki dla 1 osoby beneficjenta projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Termin realizacji zamówienia: październik – grudzień 2013 roku

Kryterium wyboru stanowi: cena

Inne istotne warunki zamówienia:

  • Kurs umożliwi pozyskanie wiedzy i umiejętności do pracy w zawodzie sekretarki.
  • Kurs powinien obejmować 148 godzin (zajęcia dydaktyczne i praktyczne).
  • Program kursu powinien być zgodny z krajowym standardem kwalifikacji zawodowych w zawodzie (411101) opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  • Kurs powinien odbywać się na terenie miasta Pabianice.
  • Do oferty należy dołączyć ramowy program szkolenia.
  • Wykonawca zapewnia: lokal, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
  • Składający ofertę powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z przepisami nakładającymi obowiązek ich posiadania.
  • Realizacja zlecenia zadania nastąpi na zasadach zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2013 roku, do godziny 15:00

Pełna treść zapytania ofertowego w załączeniu: