Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla 4 osób

Cze
2013
12

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla 4 osób beneficjentów projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Termin realizacji zamówienia: sierpień – wrzesień 2013 roku

Kryterium wyboru stanowi: cena

Ofertę należy złożyć do dnia 9 lipca 2013 roku, do godziny 15:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączeniu:

Zobacz też: Informacja o wyborze oferty – Kurs komputerowy na poziomie podstawowym dla 4 osób