Zajęcia z muzykoterapii w ramach projektu POKL „Droga do aktywności zawodowej”

Sie
2012
09

Opublikowany przez:

W okresie od 09.07 – 13.07.2012r. w ramach projektu POKL „Droga do aktywności zawodowej” beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z muzykoterapii, których celem było przystosowanie osoby niepełnosprawnej do optymalnego funkcjonowania w środowisku społecznym min. poprzez naukę relaksacji.

Kolejne szkolenie w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznych odbyło się w okresie 30.07-02.08.2012 r. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnych, kompetencji psychospołecznych, sposobu radzenia sobie ze stresem. Trening odbył się w formie sesji wyjazdowej w Rochnie k. Brzezin.

 Zajęcia z muzykoterapii - fot. 01 Zajęcia z muzykoterapii - fot. 02