Terminy składania wniosków

Cze
2018
15

Opublikowany przez:

Informujemy, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

  • drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego emp@tia, ePUAP lub systemów teleinformatycznych banków) od 1 lipca 2018 r.

  • w formie papierowej w siedzibie GOPS w Pabianicach od 1 sierpnia 2018 r.

Aby mieć kontynuację wypłat świadczeń ostateczny termin na złożenie wniosków to:

  • na świadczenie wychowawcze 500 + oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – do 31 października 2018 r.

  • na zasiłek rodzinny, świadczenie dobry start 300 + oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – do 30 listopada 2018 r.