Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – kurs komputerowy: – arkusz kalkulacyjny MS Excel i kurs grafiki komputerowej

Maj
2014
20

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Kurs komputerowy – arkusz kalkulacyjny MS Excel i kurs grafiki komputerowej
przeprowadzono zapytanie ofertowe.

W dniu 29.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej WWW.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

W terminie do dnia 15 maja 2014 roku do godziny 15 przedstawiono poniższe oferty:

  1. Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o.
    Ul. Zamkowa 3,95-200 Pabianice – 2940,00 zł.
  2. ALT Systemy Informatyczne – Bożena Karolewska
    Ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź – 5.200,00 zł.
  3. EXPOSE Sp. z o.o.
    Ul. Jasna 10 lok. 200, 00-013 Warszawa – 5.999,99 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. w Pabianicach – wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Pełna treść protokołu w załączeniu: