Opublikowany przez:

W kategorii grupa starsza

Jakub Janaszewski – I miejsce – praca literacka

PLAKAT 2016 1

Zuzanna Wentel – II miejsce  – praca literacka

Kinga Wlazeł – II miejsce

Wlazeł Kinga Gimnazjum

Maja Jakub – III miejsce – praca literacka

Opublikowany przez:

W kategorii grupa młodsza

Zofia Biernacka – I miejsce

PLAKAT 2016 2

Aleksandra Krzykowska – II miejsce

Krzykowska Aleksandra Pawlikowice kl I

Martyna Serafin – III miejsce

Serafin Martyna Piątkowisko kl II

Rozalia Wiśniewska – III miejsce

Wiśniewska Rozalia Petrykozy kl I

Opublikowany przez:

W kategorii ‚grupa starsza’ wpłynęły 43 prace, z czego 7 prac literackich.

[embpicasa id=”6288208422625121825″]

Opublikowany przez:

W kategorii ‚grupa młodsza’ wpłynęły 34 prace

[embpicasa id=”6288202903449627297″]

Opublikowany przez:

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gm. Pabianice został powołany uchwałą Nr V/28/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego 2011 r.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gm,. Pabianice wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Beata Stachura – przewodnicząca
 • Szkoła Podstawowa w Petrykozach – Małgorzata Perka – z-ca przewodniczącej
 • Szkoła Podstawowa w Bychlewie – Joanna Skura – Sądelska
 • Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach – Barbara Kardas
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku – Wioletta Watała
 • Gimnazjum w Piątkowisku – Ewa Krynicka
 • Sąd Rejonowy w Pabianicach – Renata Tarsalewska
 • Sąd Rejonowy w Pabianicach – Iwona Pietrzykowska
 • Komenda Powiatowa Policji – sierż. Dawid Jersak
 • Gminny Ośrodek Zdrowia- Grażyna Ciukas
 • Organizacja pozarządowa – Marcin Wieczorek

Wszelkie informacje dotyczące przemocy w rodzinie można zgłaszać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod nr telefonu: 42 213 96 60 w.137 lub 664 093 503.

W razie przemocy niezwłocznie dzwonić na nr 997 lub 112.

Opublikowany przez:

Z ogromną radością ale i zarazem dumą informuję, iż napisany przez mnie wniosek konkursowy „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” skierowany do dzieci z autyzmem, został oceniony na drugim miejscu i przesłany do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kierownik GOPS Magdalena Mielczarek

http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=247&date=2016-04-00&id=520

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs „Realizuję marzenia”

Wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Pabianice zapraszamy do udziału.

Oprócz indywidualnych nagród, 30 osób wyjedzie do Centrum Nauki Kopernik.

 

Załącznik do Regulaminu – 

Życzenia

Mar
2016
25

Opublikowany przez:

_DSC5953_DxOecard

Opublikowany przez:

Szczegółowe instrukcje pod linkiem do strony:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

 

Opublikowany przez:

Banki za pośrednictwem których będzie można składać wnioski na świadczenie Rodzina 500+

Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7766,e-rodzina-500-plus.html