Opublikowany przez:

Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą dla dwóch dziewczynek w wieku 9 i 6 lat.

 

Kontakt telefoniczny z:

 • asystentem rodziny Anną Szymańską Jurek – 501 273 865
 • pracownikiem socjalnym Renatą Bednarek – 664 091 403

Opublikowany przez:

Informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach nie ma możliwości kserowania dokumentów! Prosimy o kserowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków we własnym zakresie!

Opublikowany przez:

Informujemy, iż od dnia 06 września 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach będzie mieścił się na ul. Łaskiej 3/5 w Pabianicach.

W dniach 01-05 września 2017 r. ośrodek będzie nieczynny z powodu przeprowadzki

 

Opublikowany przez:

Informujemy, iż na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 wnioski o 500 + w wersji papierowej oraz elektronicznie  można składać
od 1 sierpnia 2017 r.

Opublikowany przez:

Informacja dla mieszkańców gminy Pabianice

Każda rodzina zamieszkała na terenie gminy Pabianice spełniająca jeden z poniższych warunków:

 1. dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność o symbolu 12-C;
 2. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej;
 3. w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej;

nabywa prawo do skorzystania z:

 1. refundacji kosztów za zajęcia z integracji sensorycznej;
 2. refundacji kosztów za zajęcia z logopedą;
 3. terapii grupowej dla dorosłych pod kierunkiem psychologa.

Uprawnienia przysługują dzieciom do ukończenia 16-tego roku życia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Torowa 21, nr tel. 668 – 374 – 148

 

 

Opublikowany przez:

Możesz skontaktować się z:

 • pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Pabianice, ul. Torowa 21, pokój 22 tel. 668 – 374 – 148, e-mail: gops@pabianice.gmina.pl

 • pedagogiem Gimnazjum w Piątkowisku tel. 42 215 – 74 – 87
 • pedagogiem  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątkowisku tel.  42 226 – 39 – 90
 • pedagogiem Szkoły Podstawowej w Petrykozach tel. 42 215 – 70 -27
 • pedagogiem Szkoły Podstawowej w Bychlewie tel. 42 214 – 06 -91
 • pedagogiem Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach tel. 42 214 – 05 – 29
 • pielęgniarką środowiskową Gminnego Ośrodka Zdrowia 42 215 – 50 -15
 • kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach rodzinnych i nieletnich tel.  42 225 – 51 – 75
 • kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach karnych tel. 42 225 – 51 – 15
 • dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji tel. 42 225 – 33 – 86

Opublikowany przez:

Informujemy, iż na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 wnioski o 500 + wraz z dokumentami można składać
od 1 sierpnia 2017 r.

Przyjmujemy wyłącznie wnioski od mieszkańców Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs „Na skrzydłach przyjaźni”.

Wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Pabianice zapraszamy do udziału.

Opublikowany przez:

Zapraszamy uczniów szkół gminy Pabianice do udziału w turnieju z wiedzy o używkach. Atrakcyjne nagrody!!!

Regulamin tutaj

Opublikowany przez:

[embpicasa id=”6295739410805568273″]