Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Kurs – Obsługa kas fiskalnych przeprowadzono zapytanie ofertowe.

W dniu 24.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. || więcej…

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Kurs Bukieciarstwa – florystyczny podstawowy przeprowadzono zapytanie cenowe.

W dniu 24.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. || więcej…

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Kurs Prawa jazdy kat. B przeprowadzono zapytanie cenowe.

W dniu 17.04.2014 roku zaproszono wykonawców do udziału w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej WWW.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. || więcej…

Opublikowany przez:

I. Cel konkursu

Celem konkursu „Stop przemocy” jest zwiększenie świadomości, czym jest przemoc, wśród młodzieży oraz osób dorosłych.
Wspólna praca rodzica z dzieckiem może być przyczyną refleksji nad pozytywnymi aspektami życia bez przemocy.

II. Zasady konkursu

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną – płaską, malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, format A – 3 lub większy.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną wykonaną pracę najlepiej z pomocą rodziców.

Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „stop przemocy”

Termin zgłoszeń i czas trwania konkursu: 19 maja 2014r. – 30 maja 2014r. || więcej…

Opublikowany przez:

Beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” w okresie od 22.04.2014 r – 06.05.2014r. uczestniczyli w zajęciach poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego. Uczestnicy poznali metody i techniki poszukiwania pracy, bariery jakie mogą pojawić się na drodze do zatrudnienia. Uczestniczyli także w zajęciach z komunikacji interpersonalnej. Uczyli się sporządzać dokumenty aplikacyjne, mieli także możliwość przećwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej z autoprezentacją.  || więcej…

Opublikowany przez:

2014.05.18 - Piknik Rodzinny

Opublikowany przez:

W celu udzielenia zamówienia: Trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzono zapytanie cenowe.
W dniu 7.04.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gops.pabianice.gmina.pl formularza zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

W terminie do dnia 7 maja 2014 roku do godziny 15:00 wpłynęło 14 ofert. || więcej…

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego – arkusz kalkulacyjny MS Excel i kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby.

Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia:

  • Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel – zakres podstawowy i rozszerzony – 30 godz.
  • Kurs grafiki komputerowej – zakres podstawowy – 30 godz

|| więcej…

Opublikowany przez:

Szanowni Państwo, rusza III edycja ogólnopolskiego konkursu: „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”, pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz.

Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce traktowana jako tabu. || więcej…

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu: Obsługa kas fiskalnych dla 2 osób. || więcej…