Ogłoszenie o naborze na stanowisko – asystent rodziny

Wrz
2014
09

Opublikowany przez:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach mieszczącym się przy ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Stanowisko pracy: – asystent rodziny

  • Forma zatrudnienia: umowa zlecenia. Oznacza to pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.
  • Miejsce pracy: praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Termin składania dokumentów:

  1. kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Torowej 21 w pokoju nr 22 lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres GOPS Pabianice w terminie do dnia 19 września 2014r do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach”.
  2. oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
  3. termin otwarcia ofert w dniu 22.09. 2014
  4. konkurs odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach w dniu 24 września 2014r. o godz. 12.00
  5. konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach,
  6. do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,
  7. wyniki konkursu na stanowisko inspektora zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Pabianice i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Pełna treść ogłoszenia: